×

Sáng ngày 13 tháng 4, buổi hội thảo mang tên: “Chiến lược Marketing và truyền thông: Vai trò của mạng xã hội và website trong thời đại số” đã diễn ra tại phòng 101C trường đại học Hà Nội với khách mời là Tổng giám đốc của Công ty TNHH Italian Production – anh Marcello Ciaramella. Với kinh nghiệm hoạt động lâu năm trong lĩnh vực truyền thông-marketing, anh Ciaramella đã giúp chúng ta hiểu rõ hơn về cơ chế hoạt động của truyền thông số trong doanh nghiệp.

Read more

Italian productions Hanoi University Seminar

On April 13th, the seminar: “Strategy of Marketing and Communication: The role of social network and websites in the Information Age” was hosted by Hanoi University with the special presence of Mr. Marcello Ciaramella – General Director of Italian Productions Co., Ltd. And with years of experience in Marketing and Communication field, Mr. Ciaramella helped Hanoi University students to understand the importance of Digital Marketing and Communication in business nowadays.

Read more

Go Top